អ្វីដែលយើងផ្តល់ជូន

ផលិតផលពិសេស

រឿង​របស់​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនធីណានជីនផាដាដាតិចណូគ្រុបគ្រុបខូអិលធីឌី ។ គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយក្រុមដែលរួមបញ្ចូលផលិតកម្មនិងផលិតកម្មការលក់និងសេវាកម្ម។ ក្រុមនេះបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយជិះឆ្លាតវៃសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក។

អាន​បន្ថែម

ការមកដល់ថ្មី

តាម​ពួក​យើង